Project Image

Rok 2025 jest w Wielkiej Brytanii terminem planowanego odejścia od węgla na rzecz pozyskiwania energii z źródeł odnawialnych. Tymczasem, na początku listopada National Grid, który jest operatorem systemu elektroenergetycznego w Wielkiej Brytanii wydał zawiadomienie o możliwości niedoboru energii elektrycznej.[1] Dostawca prognozował niedobór około 740 MW, tj. 1,5% dodatkowej rezerwowej mocy, która musi być dostępna przez cały czas, np. na wypadek awarii którejś z elektrowni. Sytuacja zagrożenia blackout’em spowodowana była niewydolnością Odnawialnych Źródeł Energii i miała miejsce w momencie, kiedy sieć nie była znacząco przeciążona. Wskutek zmian pogodowych, a konkretnie napływu fali zimnego, ale spokojnego powietrza nad Wielką Brytanię, społeczeństwo zaczęło dogrzewać swoje gospodarstwa, tym samym zużycie energii elektrycznej wzrosło. Z kolei bezwietrzna pogoda ograniczyła dostępną produkcję energii z farm wiatrowych na lądzie i na morzu.[2] W Wielkiej Brytanii farmy wiatrowe są w stanie wytwarzać energię elektryczną z mocą średnio 16,9 GW, jednakże w dniu ogłoszenia możliwego niedoboru, generowały zaledwie 2,5 GW mocy. Przy czym z tego poziomu 2,5 GW, występujące "ograniczenia systemowe" uniemożliwiły wykorzystanie 1,2 GW. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że w celu zapewnienia niezbędnych mocy wytwórczych uruchomiono stare elektrownie węglowe.[3]

Na podstawie sytuacji, jaka miała miejsce na Wyspach Brytyjskich, można wyciągnąć wniosek, iż poleganie wyłącznie na Odnawialnych Źródłach Energii może nieść za sobą ogromne problemy w postaci zagrożenia przerwą w dostawie energii elektrycznej, a nawet samym blackoutem.[1] https://www.cire.pl/item,207364,1,0,0,0,0,0,ostrzezenie-z-wielkiej-brytanii-energia-z-oze-moze-nie-wystarczyc.html

[2] https://www.cire.pl/item,207364,1,0,0,0,0,0,ostrzezenie-z-wielkiej-brytanii-energia-z-oze-moze-nie-wystarczyc.html

[3] https://www.cire.pl/item,207364,1,0,0,0,0,0,ostrzezenie-z-wielkiej-brytanii-energia-z-oze-moze-nie-wystarczyc.html