Project Image

Górnictwo węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii już od XIX wieku determinowało rozwój gospodarczy. Obecnie jednak rolę tą pełnią bardziej nowoczesne źródła energii. Chociaż rząd wysp brytyjskich zamierza do 2025 roku zlikwidować wszystkie elektrownie węglowe, okazuje się, że duża swoboda decyzyjna lokalnych władz daje zezwolenie na realizację spraw dotyczących ekonomicznych inicjatyw inwestycyjnych realizowanych z własnych środków.[1] Taką inicjatywą okazała się budowa nowej podziemnej kopalni węgla, której inwestorem jest West Cumbria Mining (WCM). Budowa ruszy w drugim kwartale 2020 roku, a wydobycie planowane jest już na 2021 rok. Kopalnia ma funkcjonować przez około 40 lat, a roczne wydobycie ma wynieść 2,5 miliona ton. Bezpośrednio w kopalni zatrudnienie znajdzie około 500 osób oraz około 2000. dostawców i podwykonawców.[2]

Budowa nowego zakładu wydobywczego niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów - poza zwiększeniem zatrudnienia jest to przede wszystkim aspekt ekonomiczny, gdyż wysokiej jakości węgiel wydobywany na wyspach jest znacznie tańszy od tego importowanego z USA, Australii czy Rosji. [1] https://biznesalert.pl/wegiel-nowe-kopalnie-wielka-brytania-energetyka-gornictwo/

[2] https://biznesalert.pl/wegiel-nowe-kopalnie-wielka-brytania-energetyka-gornictwo/