Bądźmy w kontakcie

Realizując misję poszerzania wiedzy o zachodzących zmianach w sektorze energetycznym w Europie na świecie jesteśmy otwarci na każdą merytoryczną dyskusję i przekazywane informacje, które pozwolą na rozszerzenie zawartości portalu.

Zachęcamy do przesyłania wiadomości, informacji bądź pytań, które pozwolą przedstawić rzetelny i wielokierunkowy obraz światowej polityki energetyczno-klimatycznej wraz z jej wpływem na społeczeństwo i środowisko.

Nasze biuro