Project Image

Jak wynika z raportu The Production Gap, opracowanego przez ONZ wraz z szeregiem organizacji badawczych i pozarządowych, produkcja paliw kopalnych na świecie ma być silniej wspierana przez rządy niż sektor zielonej energii.[1] Autorzy raportu szacują, że aby ograniczyć wzrost temperatury o 1,5 stopnia, każdego roku, aż do roku 2030 produkcja paliw kopalnych musiałaby spadać o 6%. W obecnej chwili jednak, planowany jest wzrost produkcji tych paliw o 2% rokrocznie. Sektor węglowy nadal wspierany jest przez najbogatsze kraje świata i UE. Okazuje się, że państwa G20 znaczną część pieniędzy, bo aż ponad 230 mld dolarów przeznaczonych na odbudowę gospodarek po pandemii koronawirusa, asygnowały na sektor paliw kopalnych, a zaledwie ok. 150 mld dolarów na sektor czystej energii.[2] Cele klimatyczne w dalszym ciągu rozbiegają się z produkcją paliw kopalnych.[1]https://www.cire.pl/item,208261,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=34517

[2]https://www.cire.pl/item,208261,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=34517