Project Image

Wyższy popyt na węgiel doprowadził do wyższych cen, co nie przełożyło się jednak na ilość inwestycji w tym sektorze. Część dochodów została wykorzystana do zakupu już istniejących aktywów, a w ograniczonej liczbie przypadków do rozwoju bieżącej działalności.

Natomiast inwestycje w nowe kopalnie nie posunęły się do przodu z uwagi na ryzyko związane z niepewnością co do założeń realizowanej na świecie polityki klimatycznej. Banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze hedgingowe, przedsiębiorstwa prywatne i publiczne w rozwiniętych gospodarkach wychodzą z przemysłu węglowego, co powoduje utratę miejsc pracy a także konieczność przebranżowienia się innych gałęzi gospodarek.