Project Image

Global Data wskazuje, iż do 2022 roku produkcja węgla w Indiach, Indonezji czy Australii będzie rocznie wzrastać odpowiednio o 10,9%, 3,9% oraz 2,3%, gdyż bez wątpienia węgiel odgrywa istotną rolę w gospodarce tych krajów.[1] W 2018 roku wydobycie węgla na świecie wzrosło o ponad 40% (8 mld ton) w porównaniu do lat 90-tych XX wieku, kiedy wynosiło 4,7 mld ton. Bez wątpienia wzrost produkcji jest ściśle powiązany ze zwiększającym się handlem tym surowcem, gdyż w ubiegłym roku handel morski obejmował 1,2 mld ton i wzrósł o 4,6% w porównaniu do roku 2017.[2] W związku z tym, iż w wielu krajach zapotrzebowanie na energię ciągle wzrasta (w 2018 roku światowy popyt wzrósł o 4%) relatywnie wzrasta też jej produkcja z węgla – w 2018 roku na świecie podaż energii elektrycznej wzrosła o prawie 260 TWh w porównaniu do 2017 roku. W Polsce natomiast wydobycie węgla kamiennego w 2018 roku to niewiele ponad 60 mln ton, a jego ilość importowana do Polski to 19,7 mln ton.[3][1] https://www.wnp.pl/gornictwo/produkcja-wegla-na-swiecie-stale-rosnie,360666.html

[2] https://www.wnp.pl/gornictwo/produkcja-wegla-na-swiecie-stale-rosnie,360666.html

[3] https://www.wnp.pl/gornictwo/produkcja-wegla-na-swiecie-stale-rosnie,360666.html