Project Image

Komisja Europejska na dzień przed szczytem UE w Brukseli zaprezentowała założenia Europejskiego Zielonego Ładu – flagowego pomysłu Przewodniczącej Ursuli von der Leyen na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.[1] Konkretne wnioski legislacyjne zostaną przedstawione do marca przyszłego roku. Następnie KE sformułuje postulaty utworzenia koncepcji bioróżnorodności, która odniesie się do działań na rzecz rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, m. in. będzie to strategia określana, jako „od pola do stołu” dotyczącą zrównoważonej produkcji żywności i skracania łańcucha dostaw, nowa strategia przemysłowa uwzględniająca nowe cele klimatyczno-środowiskowe oraz zbiór idei mających za zadanie ograniczyć ilość zanieczyszczeń. To wszystko złoży się w „mapę drogową”, która ma doprowadzić UE do klimatycznej neutralności. Całość zostanie objęta znacznym wsparciem finansowym, gdyż według szacunków osiągnięcie obecnych celów klimatycznych wymaga nakładu finansowego wysokości 1,5 proc. unijnego PKB z 2018 r., tj. dodatkowych 260 mld euro rocznie. Według KE koniecznym jest, aby Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) włączył się w realizację tego procesu poprzez mobilizację środków na potrzeby przeprowadzenia transformacji. W ciągu najbliższych 5 lat na ten cel zostanie przekazane prawdopodobnie 100 mld euro, a największe wsparcie otrzymają regiony, które najbardziej narażone są na skutki zmian.[2] Ponadto, KE na początku 2020 roku uruchomi „Pakt na rzecz Klimatu”, aby: „dać obywatelom możliwość zabrania głosu i odegrania roli przy opracowywaniu nowych działań, wymianie informacji, inicjowaniu oddolnych działań i promowaniu rozwiązań, z których inni będą mogli skorzystać.”[3] KE postrzega działania na rzecz zmiany klimatu, jako przedsięwzięcie absolutnie globalne, co odnosi się głównie do polityki handlowej. Za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu będzie odpowiadał wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, który uważa, że: „Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym i ekologicznym. Europejski Zielony Ład stwarza szansę na poprawę zdrowia i dobrostanu Europejczyków dzięki transformacji naszego modelu gospodarczego. W naszym planie przedstawiliśmy, w jaki sposób ograniczyć emisje, uzdrowić nasze środowisko naturalne, chronić dziką faunę i florę, stworzyć nowe możliwości gospodarcze i poprawić jakość życia obywateli. Wszyscy mamy do odegrania ważną rolę, a proces transformacji obejmie każdy sektor przemysłu i każde państwo. Co więcej, spoczywa na nas odpowiedzialność, aby transformacja była sprawiedliwa i aby w trakcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu nikt nie pozostał w tyle”.[4][1] https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ke-przedstawila-nowy-zielony-lad/

[2] https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ke-przedstawila-nowy-zielony-lad/

[3] https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ke-przedstawila-nowy-zielony-lad/

[4] https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ke-przedstawila-nowy-zielony-lad/