Project Image

Jak wynika z raportu Platts Coal Trader International, w 2019 roku 36,4% światowej produkcji energii elektrycznej pochodziło z węgla energetycznego, co stanowi spadek o 1,5 pkt proc. w porównaniu z rokiem 2018. Pomimo spadku w produkcji, węgiel w 2019 roku nadal stanowił  najistotniejsze źródło wytwarzania energii. Mimo, iż w 2019 roku całkowite zużycie węgla spadło do 1577,86 EJ, czyli o około 0,6%, to kraje azjatyckie, m.in. Chiny, Indonezja czy Wietnam wykazują silny wzrost popytu na węgiel.[1] Również w Indiach nadal odnotowuje się wzrost zużycia węgla, który jednakże w ostatnich latach był tam najniższy od 2001 roku. Chińska konsumpcja węgla, wynosząca 81,67 EJ wzrosła o 2,3% i 51,7% całkowitej światowej konsumpcji. Zużycie węgla w Indonezji wyniosło 3,41 EJ, co stanowi wzrost o 20%, a w Wietnamie wzrosło do 2,07 EJ, co stanowi wzrost o 30,2%.[2]

Globalna produkcja węgla wzrosła do 167,58 EJ, co stanowi wzrost o 1,5%, chociaż Chiny i Indonezja były jedynymi krajami, które znacznie zwiększyły produkcję węgla w ubiegłym roku. Chińska produkcja węgla wzrosła do 79,82 EJ, co stanowi wzrost o 4,2% i stanowiła 47,6% światowej produkcji, a produkcja indonezyjska wzrosła do 15,05 EJ, co stanowi wzrost o 9,4% i stanowi 9% całkowitej produkcji.[3][1] Raport Platts Coal Trader International z dnia 18.06.2020

[2] Raport Platts Coal Trader International z dnia 18.06.2020

[3] Raport Platts Coal Trader International z dnia 18.06.2020