Project Image

Zgodnie z uchwaloną 16 lipca nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, już od 1 października bieżącego roku ma być dozwolone spalanie w instalacjach energetycznych niepełnowartościowego drewna, tj. pochodzącego z cięć, np. wskutek ich zamierania lub zamarłych z powodu suszy, chorób, działalności szkodników czy zjawisk pogodowych i tym podobnych. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Greenpeace, do ustawy odnoszącej się do spalania nowo wprowadzonego drewna energetycznego odnieśli się naukowcy. Zdaniem prof. Tomasza Wesołowskieo, kierownika Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego spalanie drewna w elektrowniach wiąże się z większą emisją CO2 aniżeli podczas spalania tylko węgla kamiennego.[1] Z kolei prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego spojrzał na problem z innej perspektywy, a mianowicie, zauważył, iż drewno – nawet te zamierające powinno zostać w lesie, gdyż  podczas rozkładu uwalnia stopniowo CO 2 do atmosfery, co jest naturalnym procesem biologicznym, wówczas część węgla z drewna w swoje organizmy wbudowują np. grzyby, zatem drewno to jest miejscem życia różnych gatunków zwierząt i owadów, zatrzymuje wodę czy przyczynia się do właściwego obiegu pierwiastków w przyrodzie - wszystko to pozwala na pozostanie węgla w ekosystemie przez długi czas.[2] Natomiast poprzez spalenie belki w piecu cały węgiel ulatnia się do atmosfery. Ponadto, Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży prof. dr hab. Rafał Kowalczyk, obawia się, że nowe przepisy doprowadzą do masowych wycinek drzewa,  "to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść: że spalamy polskie lasy w naszych elektrowniach" - podsumował.[3] Naukowcy zatem, obawiają się, że nowa ustawa może przynieść więcej szkody, niż pożytku. Zdaniem dużej grupy specjalistów spalanie drewna nie przyczynia się absolutnie do produkcji zielonej energii, ale jest jedynie złudnym promowaniem tej formy pozyskiwania energii, jako ekologicznej.[1] https://www.cire.pl/item,202210,1,0,0,0,0,0,naukowcy-spalanie-drewna-nie-jest-zielona-energia.html

[2] https://www.cire.pl/item,202210,1,0,0,0,0,0,naukowcy-spalanie-drewna-nie-jest-zielona-energia.html

[3] https://www.cire.pl/item,202210,1,0,0,0,0,0,naukowcy-spalanie-drewna-nie-jest-zielona-energia.html