Co jest przyczyną powstawania smogu?

Aby powstał smog konieczne jest uzyskanie odpowiednich warunków pogodowych (niska temperatura, mała wietrzność, wilgotność) i ukształtowanie terenu, a także występowanie emisji substancji zanieczyszczających. W dużych miastach z rozwiniętą siecią ciepłowniczą, głównymi emitorami substancji zanieczyszczających są samochody osobowe i autobusy, a na terenach podmiejskich i wiejskich przyczyną emisji są ponadto rolnictwo i spalanie niewłaściwych substancji (śmieci, niedokładnie wysuszone drzewo).

Tagi
Węgiel